Our locations

Najnowsze wiadomości

RODO

inline_f92f4583fecc7a0cc9be4f0bc5da138b_95c2af66e1e3.jpg

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż spółka Arrow Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy Al. Roździeńskiego 208B będąca dealerem Harley-Davidson, właścicielem sklepu pod adresem hd.katowice.pl, przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie regulaminu.

Pragniemy poinformować, że :

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Arrow Sp. z o.o. Al. Roździeńskiego 208B, 41-315 Katowice. NIP 6422930575, nr REGON 24029841000000

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjne na adres:

Al. Roździeńskiego 208B, 41-315 Katowice lub mailowo salon@harley-davidson-katowice.pl


  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:Al. Roździeńskiego 208B, 41-315 Katowice lub mailowo salon@harley-davidson-katowice.pl
  • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
  • Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług Harley-Davidson® oraz podmiotów powiązanych
  • Spółka udostępnia także dane ułatwiające przeprowadzenie kampanii marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej Arrow Sp. z o.o., ujawnionym w Rejestrze KRS, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Spółka mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom takie produkty.
  • Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

-dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia systemów sprzedaży i CRM

-Harley-Davidson Company Inc. i jego spółki powiązane

-podmioty realizujące dostawę towarów i usług

-dostawca płatności

-podmioty zapewniające usługi bankowe , kredytowe i leasingowe

-podmioty zapewniające usługi marketingowe

-osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność

-podmiot zapewniający system mailingowy

-odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

-Maxpet Sp. z o.o.

-podmioty zapewniające usługi ubezpieczeniowe

-Dragon sp z o.o.

-podmioty zapewniające usługi spedycyjne i celne

-podmiot zapewniający usługi statystyczne

-Salesmanago


  • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.


  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Pozdrawiamy

Harley-Davidson® Katowice


Zgoda na komunikację marketingową.


Chcę otrzymywać komunikację marketingową od Harley-Davidson® Katowice za pośrednictwem

(uzupełnij swoje dane - zostaną automatycznie zaktualizowane)

PRZEJDŹ DO FORMULARZA